Pūjā Devī Dāsī

Jóga mi kompletně změnila život. Lze říci, že jakýsi první krok k józe se udál v roce 1994 , kdy jsem se stala vegetariánkou. Tehdy ne úplně vědomě, ale ze srdce jsem chápala, že i ostatní živé bytostí mají duši a cítí strach a bolest stejně jako lidé.

Jógu jsem začala cvičit o mnoho let později zcela intuitivně v době rekonvalescence po vážných zdravotních problémech. Zdravotním kolapsu, který mě z křesla finanční manažerky uvrhl na několik měsíců na nemocniční lůžko. Se vším prožitým přišlo bytostné uvědomění toho, že žiji hektický život plný stresu bez skutečného vnitřního naplnění. Opustila jsem slibně se rozvíjející kariéru a začala jsem se intenzivně zabývat āsānovou praxí. Bylo tam skryto něco, co jsem během desítek odcvičených lekcí pilates nikdy nepocítila. A tak jsem postupně absolvovala instruktorský kurz a začala vést lekce jógy v Boskovicích a okolí.

Souběžně přišla do mého života Bhakti jóga – Kršna Bhakti. Tento nejvyšší jogový systém mi otevřel cestu k hlubokému filozofickému a duchovnímu poznání a pochopení, že jóga není pouze o kultivaci těla.

Dnes mohu říct, že jógu žiji. Žiji v souladu s pokyny mého duchovního učitele, od něhož jsem obdržela jméno Pūjā [Půdžá] Dēvi Dāsī. Mám každodenní sadhanu, dodržuji zásady pravdivosti, askeze a čistoty v každodenním životě.

Mé lekce můžete přijmout jako prohloubení svojí jógové praxe a jako příležitost přiblížit se tomu, na čem v životě opravdu záleží.

  ~ oṁ namo bhagavate vāsudevāya ~