Nikol Pfeiferová

Mám více než 14 let osobní jógové praxe a 13 let jako lektor. Učím srdcem a vycházím ze zkušeností získaných jak při cestách po světě, převážně Ásii, EU, Austrálii, Indonésii, USA, ale také působením v retreatovém centru na Sicílii. V pochopení toho, co je pro studenty i můj rozvoj důležité mě hodně posunulo provozování mého jógového studia Pfeferonka yoga centrum v Brně. Setkáte se s fyzioterapeutickým individuálním přístupem, který se zaměřuje především na odstraňování dysbalancí. Ponořením se do praxe zjistíte, jak tělo funguje, jak na nás působí gravitace a jak se přirozeně navrátit ke správným pohybovým i dechovým vzorcům, to vše a mnohem více nás posune blíže k sobě.