Dobré mravy jogína

Jogín chodí na lekce včas s dostatečným předstihem. Prokazuje tím respekt ostatním studentům i lektorovi a nevyrušuje tak plynutí lekce.

Jogín si vše ponechává v šatně a tak s sebou do sálu nenosí zbytečné věci.

Jogín si vypíná mobilní telefon. Zvuk i vibrace.

Jogín nevchází v botech do sálu.

Jogín nevnáší do sálu pití, ani hrnek s čajem z důvodu možného vylití.

Jogín při vstupu do sálu ztišuje hlas a snaží se o vytvoření klidného prostředí, aby nerušil svým příchodem již připravné a mnohdy usebrané jogíny na svých podložkách.

Jogín má přizpůsoben oděv lekci. Tedy pohodlné oblečení.

Jogín na lekci přichází s prázným žaludkem. To je min. hodinu po menším jídle a dvě a více po jídle hutnějším.

V sále jsou k půjčení podložky a pomůcky. Po konci lekce po sobě jogín vypůjčené zase uklízí na určené místo.

Jogín komunikuje s lektorem, pokud má nějaké zdravotní problémy.

Jogín nepoužívá silné parfémy ani deodoranty, aby tím nenarušoval ostatní během dýchacích technik a meditace.

Jogín nechává své ego a soutěživost za dveřmi.

Jogín ví, že lektor jógy není lékař, ani psychiatr.

Jogín ví, že jóga je pro každého a není nutné mít předešlé zkušenosti.

Jogín zůstává po celou dobu lekce a pokud potřebuje odejít dříve, obeznámí s tím lektora před zahájením lekce.