Naděžda Brzobohatá

Dostala jsem se k Józe, možná přesnější je, Jóga si našla mě, v USA, před více jak 10ti lety. 

Hned od první lekce jsem se zamilovala a zatím je to jeden z nejdelších vztahů, ve kterém jsem. A tak také praxi jógy vnímám. Jako rovnocený, vyvážený vztah, praxe, tréning, disciplína, která nám může pomoci mít a prožívat kvalitnější život. Život z vědomého místa, z místa srdce a statečnosti. Jóga je pro mě pravda, otevřenost, čisté a upřímné srdce. Upřímná chuť a zápal k sebepoznání. Skrze sebe poznávat ostatní a obráceně a tak docházet k poznání, že ostatní nejsou, že to je jen iluze, ve které žijeme a Jóga nám může ukázat cestu, je cestou, k pochopení faktu, že jsme jedno. Každá bytost touží být šťastná a spokojená. 

Na své cestě Jógy jsem ze srdce vděčná prvním učitelům – rodičům, za dar života. Za všechny ostatní učitele, které jsem měla tu čest potkat a nadále potkávám. Moje jógové základy, kořeny a rodina vycházejí z metody Jivamukti Jógy, která je komplexní a integrální praxí. Přes fyzickou praxi Hatha Jógy, meditační techniky, odříkávání manter, praxe Ahimsa, Jóga zvuku a studování starobylých textů. (Hatha Yoga Pradipika, Yoga Sutry, Bhagavad Gita, a další)

S pravidelnou praxí a oddaností je možno zažívat osvobozený život již teď. Není potřeba čekat na další etapu či fázi, ale zapojit se aktivně do kvalitního života v tomto těle, které jsme dostali jako velký dar a které nám právě slouží jako nástroj – vozidlo, k sebepoznání. K poznání naší podstaty. Lásky, soucitu a laskavosti.

Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

„Kéž všechny bytosti mají možnost prožít spokojený a svobodný život a moje myšlenky, slova a činy aspoň malou trochou k tomuto přispívají.“